Vernieuwbouw stal

In het najaar van 2016 zijn we begonnen met de vernieuwbouw van een stal te Oldeberkoop. Hiervoor is eerst de bestaande bovenbouw verwijderd, de onderbouw is verlengd en de indeling is gewijzigd van een middenvoergang- naar een openfrontstal. Over het geheel is een nieuwe bovenbouw geplaatst.